Medycyna

THC

Używanie marihuany jest wyższe wśród stanów USA, które zalegalizowały rekreacyjne używanie marihuany

Wieloagencyjny zespół reagujący na sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem psychicznym prowadzi do lepszych wyników

GenTech Scientific: Konfiguracja laboratorium testującego konopie indyjskie

Autorzy wskazują, że strategie mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa używania konopi mogą wpłynąć na sposób regulacji tego narkotyku w Wielkiej Brytanii i na świecie. Rekreacyjne używanie marihuany pozostaje nielegalne w Wielkiej Brytanii, ale produkty z konopi są obecnie legalnie sprzedawane do użytku rekreacyjnego w Kanadzie, Urugwaju i części USA.

Wydaje się, że kilka innych krajów podąży za tym trendem, w tym Niemcy. W Wielkiej Brytanii Liberalni Demokraci twierdzą, że legalny, regulowany rynek mógłby uczynić używanie konopi bezpieczniejszym poprzez egzekwowanie limitu mocy produktów z konopi oraz inwestowanie przychodów i oszczędności z tego tytułu w edukację i leczenie problemów związanych z konopiami.

Starszy autor, dr Tom Freeman wyjaśnił: „Nasze wyniki sugerują, że osoby używające marihuany mogłyby zmniejszyć ryzyko szkód, używając produktów o niższej mocy. W miejscach, gdzie konopie indyjskie są legalnie sprzedawane, zapewnienie konsumentom dokładnych informacji na temat zawartości produktów i dostępu do produktów o niższej sile działania może pomóc ludziom w bezpieczniejszym używaniu konopi indyjskich.”