Medycyna Psychologia

Lęk i depresja

Moim zdaniem mechanizmy leżące u podstaw lęku i depresji są stosunkowo słabo poznane, ponieważ do zrozumienia ich przyczyn potrzeba wielu różnych poziomów wyjaśnień, a zatem nauka zajmuje więcej czasu. Pozwólcie, że wyjaśnię, co mam na myśli: niektóre stany mają całkowicie genetyczną przyczynę, podczas gdy inne mogą być całkowicie spowodowane przez ekspozycję na określony czynnik środowiskowy, […]

Psychologia Wiedza

Zachowania agresywne

Kiedy samce zwierząt spędzają czas w pobliżu innych samców tego samego gatunku, późniejsze zachowania agresywne mają tendencję do wzmacniania – ten rodzaj primingu znany jest jako podżeganie społeczne. Jednak ścieżka w mózgu, która prowadzi do zwiększonej agresji, była do niedawna stosunkowo nieznana. W badaniu opublikowanym w Nature Communications, naukowcy z Uniwersytetu w Tsukubie ujawnili, że […]

Medycyna Psychologia

Zdrowie psychiczne dentystów

Pierwsze znane amerykańskie badanie oceniające zdrowie psychiczne dentystów pierwszej linii i higienistek stomatologicznych podczas pandemii wykazało, że pracownicy stomatologicznej opieki zdrowotnej zgłaszają objawy lęku i depresji podczas szczytów transmisji wśród społeczeństwa. Opublikowane wspólnie w sierpniowych wydaniach The Journal of the American Dental Association i Journal of Dental Hygiene oraz dostępne online na stronie JADA.ada.org, badanie […]

Psychologia

Nawiązanie relacji terapeutycznej

Jak wie każdy dobry klinicysta, wdawanie się w głębokie dyskusje bez uprzedniego nawiązania relacji jest niezawodnym sposobem na wykolejenie procesu terapeutycznego. Może również zwiększyć liczbę klientów. Z kolei nawiązanie rapportu na samym początku pomaga uspokoić klienta, a jednocześnie zwiększa zaufanie do klinicysty. Ten rodzaj zaangażowania terapeutycznego obejmuje „ustanowienie wzajemnie ufnej i pełnej szacunku relacji pomocowej” […]

Psychologia

Wspólnoty

Wspólnoty mogą mieć pozytywne, negatywne lub zerowe konsekwencje dla ich członków i szerszego środowiska, w którym się znajdują. Pozytywne doświadczenia ze wspólnotami pozwalają jednostkom czuć się bardziej związanymi ze swoim środowiskiem i ludźmi w nim. Co więcej, więź wynikająca z bycia w społeczności może działać jako system wsparcia dla członków, gdy potrzebują oni zachęty lub […]

Psychologia Wiedza

Psychologia małżeństwa

12 ciekawych faktów z zakresu psychologii małżeństwa Jak ludzie decydują się na zawarcie małżeństwa? Jakie czynniki są najważniejsze? Pew Research Center zadaje Amerykanom te i inne pytania od co najmniej 1990 roku. Oto niektóre z ich ustaleń. 88% Amerykanów uważa, że miłość jest bardzo ważnym powodem do zawarcia małżeństwa (2013). 71% uważało, że bardzo ważne […]